Koppeling onderwijs aan kwalificatiedossier en bedrijfsleven

ELVE ondersteunt u bij het koppelen van uw eigen wensen, de behoeften van het bedrijfsleven en de criteria van de overheid aan het kwalificatiedossier. Wij begeleiden u naar een vruchtbare samenwerking met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, zodat uw onderwijs kwalitatief en inhoudelijk nog beter wordt.


ELVE vertaalt uw onderwijswensen naar leerdoelen en integrale beroepsopdrachten


In uw onderwijs wilt u de student de juiste kennis, competenties en vaardigheden meegeven om te slagen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd dient uw MBO-onderwijs aan te sluiten bij uw wensen, de behoeften uit het werkveld én de eisen van het kwalificatiedossier. ELVE ondersteunt u bij het vertalen van deze uiteenlopende wensen en criteria naar leerdoelen als basis voor de ontwikkeling van het curriculum, met integrale beroepsopdrachten en keuzedelen.

Wij werken samen met Cor Laming van LOOV Onderwijsontwikkeling en hebben meegewerkt aan diens boek ‘Volop waardering en succes’. In dit boek vindt u een methodische uitwerking van het onderwijs met samenwerking tussen vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven als belangrijke succescomponent. Ook is het een pleidooi en leidraad voor leren gebaseerd op werkelijke, gearrangeerde of gesimuleerde beroepssituaties, waarbij de integratie van kennis en vaardigheden bepalend is voor hoe

de student dient te handelen.

Het boek is verkrijgbaar via www.Profielactueel.nl / profiel Academy.


Goed samenwerken met het bedrijfsleven bepaalt de kwaliteit van uw onderwijs

Ervaring leert dat wanneer docenten en werkgevers als integraal onderdeel van de curriculumontwikkeling goed samenwerken, dit een belangrijke succesfactor is in de uitwerking en kwaliteit van het MBO-onderwijs. Daarom besteden wij veel aandacht aan het op één lijn brengen van alle betrokkenen qua taal, belangen en verbinding. In een sfeer van vertrouwen en vlotte communicatie werken we naar gemeenschappelijke doelen. ELVE beschikt over de juiste competenties, kennis van onderwijs(kunde), onderwijsvisie en instrumenten om deze samenwerking tot stand te brengen en te faciliteren.