Persoonscertificatie

Bedrijven en overheden kunnen vragen om aantoonbare vakbekwaamheid van personen. Vaak als het gaat om werk met risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid. Als een persoon een persoonscertificaat heeft behaald, heeft hij laten zien dat hij vakbekwaam is voor een specifieke taak.

ELVE ondersteunt bij het ontwikkelen van certificatieschema’s. Dit gebeurt in samenspraak met deskundigen en belanghebbenden. Het begint met een analyse. Wat voor functie heeft iemand? Wat zijn de bijbehorende taken? Welke vaardigheden zijn er nodig? Daarna bekijken we hoe de benodigde competenties kunnen worden getoetst. Bijvoorbeeld via een examen, assessment of werkstuk. Bij een goed resultaat ontvangt de persoon een certificaat.

De certificatieschema’s voldoen aan de eisen van de noem NEN-EN ISO 17024. Hierin staan de kwaliteitsvoorwaarden beschreven voor het certificeren van personen.