ISO 9001, HKZ en ZKN kwaliteitsmanagement in de zorg en dienstverlening

Wenst u als zorgverlener of zakelijk dienstverlener een efficiënt werkend kwaliteitsmanagementsysteem? ELVE helpt u met het opzetten en onderhouden van uw kwaliteitsmanagementsysteem op basis van

ISO 9001, HKZ of ZKN.

 

Samen met u analyseren, beschrijven en optimaliseren wij uw organisatieprocessen. We geven aan welke stappen u kan nemen zodat uw kwaliteitssysteem goed aansluit op uw bedrijfsvoering en relevante kwaliteitsrisico’s. Ook ondersteunen wij u bij de implementatie van de kwaliteitsnormen en het creëren van draagvlak in de organisatie.

U kan ons vragen voor:

 

  • het vertalen van HKZ-, ZKN- of ISO-normen naar uw organisatie
  • het opzetten van uw kwaliteitshandboek
  • het opstellen van procesbeschrijvingen, protocollen en procedures
  • begeleiding van de implementatie van ZKN-, HKZ- of ISO-normen
  • het uitvoeren van interne audits
  • het bijwonen van de certificeringsaudit.