Activerend begeleiden door docenten

Wilt u dat uw studenten zelfstandig en zelfsturend aan de slag kunnen gaan in de arbeidsmarkt? Wilt u ze op een persoonlijke manier begeleiden tijdens het leerproces in het MBO-onderwijs en ontwikkelingsgerichte feedback geven? ELVE ondersteunt u bij de implementatie van een activerende begeleiding door docenten.

ELVE begeleidt uw docenten naar een activerende studentenbegeleiding

Hoe zorgt u ervoor dat uw MBO-studenten bij het slagen voor hun opleiding weten hoe ze moeten handelen in de arbeidspraktijk? Hoe ze de juiste keuzes kunnen maken? Hoe ze vraagstukken professioneel kunnen oplossen? Zelfsturing en activerende begeleiding zijn daarbij sleutelwoorden. Integrale beroepsopdrachten zetten studenten in het MBO aan tot handelen, eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfreflectie, met als doel zelfsturing. Door al op school te leren anticiperen op omstandigheden en resultaten te boeken, krijgt de student inzicht in het eigen leergedrag. In dit proces speelt een activerende begeleiding door de docent en de mentor een belangrijke rol.


Activerende begeleiding door de docent voor zelfsturende studenten

Via een activerende begeleiding door de docent leert de student om zelfsturend te werken. Daarbij bepalen de student en de docent in overleg een verbeterdoel in het leerproces van de student. Vervolgens zorgt de ontwikkelingsgerichte feedback van de docent tijdens en direct na het uitvoeren van een leeractiviteit ervoor dat de student inzicht krijgt in het eigen leergedrag en zich kan verbeteren. In dit proces is het essentieel

dat de student de docent leert vertrouwen en weet dat fouten maken bijdraagt aan het leerproces, niet gezien wordt als falen en dat de docent zich richt op de behoefte en het vermogen van de student om te leren.

ELVE ondersteunt u bij de implementatie van activerende begeleiding

Deze manier van leren is een kwaliteitsinstrument op zich, doordat alle aspecten van de leercyclus beheerst kunnen worden. Elke individuele student en diens leerproces, de leerresultaten en de leerontwikkeling kunnen zo afzonderlijk begeleid, beoordeeld en geregistreerd worden. Maar hoe richt je zo’n proces in de praktijk in? Na het bepalen van het theoretisch raamwerk van integrale beroepsopdrachten ondersteunt ELVE u bij de implementatie van activerende begeleiding door uw docenten. We onderzoeken samen

welke competenties, instrumenten en systeemondersteuning nodig zijn. Welke leervormen er goed op aansluiten en hoe we kunnen leren van elkaar. Ook bekijken we hoe de begeleiding door de docent en de praktijkbegeleider op elkaar afgestemd kunnen worden.