ELVE begeleidt u bij de ontwikkeling van kwalitatief MBO-onderwijs


Is uw doel om uw MBO-opleidingen door te ontwikkelen en aan te laten sluiten bij de wensen van uw studenten en de arbeidsmarkt? Wenst u dat studenten leren in de context van werkelijke of gesimuleerde beroepssituaties? Wilt u het leerproces van iedere individuele student begeleiden? Ondersteuning bij het opstellen van onderwijsprogramma’s

ELVE biedt praktische ondersteuning bij het ontwerpen en inrichten van

beroepsopleidingen. Wij begeleiden uw medewerkers zodat de in uw organisatie aanwezige talenten, kennis en ervaring tot uitdrukking komen in effectief en kwalitatief MBO-onderwijs. Samen met u vertaalt ELVE de beschikbare kennis en ervaring naar onderwijsprogramma’s die voldoen aan de doelstellingen van innovatief onderwijs. Bij de ontwikkeling van uw MBO-onderwijs gaan wij dus steeds uit van de competenties en ervaring van uw medewerkers. We zorgen ervoor dat deze op de juiste wijze tot uitdrukking komen in innovatief onderwijs. Ook betrekken wij het bedrijfsleven bij het

ontwikkelingsproces, zodat zij met relevante input en als klankbord hun bijdrage kunnen leveren.

U kunt een beroep op ons doen voor het opstellen van:

  • een prestatiematrix waarin de functie-eisen van het bedrijfsleven worden vergeleken
  • met de eisen uit het kwalificatiedossier
  • integrale beroepsopdrachten
  • curricula van toegewezen kwalificatiedossiers
  • een opleidingsplan per kwalificatiedossier
  • een gedetailleerde beschrijving per leerjaar
  • een begeleidingsmodel

Daarnaast ondersteunen wij u ook graag door de docenten die het onderwijs ontwikkelen en uitvoeren te begeleiden.